Category Archives: Undervisning


På vei

Å studere gir svært mange muligheter og i PåVei har vi fokus på disse mulighetene:

  • Kom og hør tidligere studenter fortelle om sin vei inn i arbeidslivet og hva de ønsker de hadde blitt fortalt mens de selv var student.
  • Bli inspirert til å reise på utveksling eller kanskje ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard.
  • Finn ut hvorfor det er lurt å ta en mastergrad og hvilke muligheter som finnes på UiB.
  • Få tips om hvordan en forretningsidé kan bli til virkelighet fra BTO
  • Få praktiske tips til hvordan du kan mestre studiene dine på best mulig måte fra Sammen.

Se hele programmet for PåVei-uken her.

 

Undervisningsbudsjett 2018 – innmelding av forventede emnekostnader – frist 31. oktober 2017

Til emneansvarlige ved Institutt for geovitenskap,

 

Det nærmer seg et nytt budsjettår, og vi trenger et overslag over forventede kostnader til undervisning i vår- og høstsemesteret 2018. Vi ber derfor de undervisningsansvarlige for hvert enkelt emne om å komme med et kostnadsoverslag på vedlagte skjema.  Vi ber om dere tar spesielt hensyn til endring av undervisningsform og antall studenter i deres overslag.

 

Mer info i mail fra Emilie sendt 10.11.17

Programstyret

Innkalling og referat fra instituttets Programstyre kan leses fra fellesområdet: P:\Alle ansatte ved GEO velger du Referater-Innkallinger; Programstyret

Masterpresentasjoner

Masterpresentasjoner annonseres på mail, resten av info legges ut på Geo websiden under kalender – se lenke her.