About ngltsView all posts by nglts

Scientific positions in Scandinavia

Academic positions in Norway

Academic positions in Danmark

Academic positions in Sweeden

Academic positions in EU

Faglig-pedagogisk dag 2013

Invitasjon til å delta på Faglig-pedagogisk dag 2013

Nok ein gong blir fagmiljøa ved UiB invitert til å kome med forslag til tema dei ønskjer å forelese i/halde kurs om på neste års Fagleg-pedagogisk dag, som blir arrangert

fredag 1. februar 2013.

Føremålet med dagen er som kjent m.a. å gje lærarar høve til å bli oppdatert på utviklinga innanfor sine fag og det som skjer på forskingsfronten. Denne opne fagdagen for lærarar frå ungdoms- og vidaregåande skular frå heile Vestlandet har blitt ein svært viktig tradisjon.

Vi ber fagmiljøa om å skrive ein forklarande undertekst til tittelen, slik at potensielle deltakarar kan få fleire opplysningar på førehand om kva forelesinga/kurset vil handle om. Tittel og undertekst vil stå i programmet, og vil utgjere “reklamen” for forelesinga. Det er difor viktig å tenkje godt gjennom korleis de ønskjer å presentere tilbodet i programmet.

Vi vil helst at du fyller ut skjemaet innan 11. oktober. Les mer her

Yggdrasil – mobilitetsprogram for utenlandske PhD – kandidater og yngre forskere 2013-2014.

Norges forskningsråd etablerte i 2009 et mobilitetsprogram (Yggdrasil) som gjør det mulig å invitere utenlandske PhD-kandidter og yngre forskere til et midlertidig opphold ved en norsk institutsjon. Programmet skal stimulere til å utvikle nye eller forsterke eksisterende nettverk og samtidig bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for forskere tidlig i karrieren.

Yggdrasilprogrammet synes å ha vært godt mottatt ved norske institusjoner og programmet har hatt god søkning. Inkludert det akademiske året 2012-2013, vil institusjonene ha tatt imot 430 yggdrasilstipendiater for opphold fra 1 til 12 måneder.

Tidligere søknadsfrist – 28. november 2012

Les mer her. Informasjonsark her.

NGF-møte 27.9.2012

Lunsj-/møterommet kl 18.00. mer info her.

NORDSIM Call for Proposals, 2013 (application deadline: October 31, 2012)

Mer info her, skjema her.

Utlysning av forskerutvekslingsavtalen mellom Universitetet i Bergen, University of Washington og Memorial University 2013-2014

Vedlagt følger utlysningsteksten for utveksling mellom Universitetet i Bergen, University of Washington og Memorial University for det akademiske året 2013/2014. Mer info og Søknadsskjema. Søknader sendes Terje Erstad innen 20.10.2012

EØS: Polsk-norsk forskningsprogram 2013-16/EEA: Polish-Norwegian Research Programme 2013-2016

Over 280 millioner norske kroner er tilgjengelig for polsk-norsk forskningssamarbeid på et bredt spekter av områder: Miljø, klimaendringer, helse, samfunnsforskning og forskning på polsk-norske relasjoner, likestilling og arbeidsliv.
EUR 39 million is available to enhance Polish-Norwegian research cooperation and research-based knowledge development in a wide variety of fields. Projects have to be submitted by consortia comprising at least one Polish and one Norwegian research organisation.
Guidelines and important considerations relevant to all types of applications in this call for proposals:
The programme is operated by the National Centre for Research and Development in Warsaw (NCBiR). Applications from Polish-Norwegian consortia for research project (up to 3 years) in the following priority areas will be eligible for funding: • Environment • Climate change including polar research • Health • Social sciences and bilateral relations, including the issues of migration, social cohesion, the role of minorities and the social dimension of sustainable development • Gender equality and work-life balance
Interdisciplinary projects, covering more than one priority area are eligible. Maximum grant amount is EUR 1 000 000 and may cover up to 100% of eligible costs. Up to 40% of the grant amount may be allocated to the Norwegian partner(s).
Rules and procedures for application, evaluation and reporting are simplified and based on EU FP7 practice.
Detailed description of the thematic areas, application procedures, and evaluation procedures are provided in the following documents on the NCBR website: • Programme Description • Guide for Applicants • Peer Review Guidelines
Project applications should be submitted electronically to NCBR by the Polish project leader on behalf of the Polish-Norwegian consortium.
Application deadline: 30.11.2012 00:00 CETOver 280 millioner norske kroner er tilgjengelig for polsk-norsk forskningssamarbeid på et bredt spekter av områder: Miljø, klimaendringer, helse, samfunnsforskning og forskning på polsk-norske relasjoner, likestilling og arbeidsliv.
EUR 39 million is available to enhance Polish-Norwegian research cooperation and research-based knowledge development in a wide variety of fields. Projects have to be submitted by consortia comprising at least one Polish and one Norwegian research organisation.
Guidelines and important considerations relevant to all types of applications in this call for proposals:
The programme is operated by the National Centre for Research and Development in Warsaw (NCBiR). Applications from Polish-Norwegian consortia for research project (up to 3 years) in the following priority areas will be eligible for funding: • Environment • Climate change including polar research • Health • Social sciences and bilateral relations, including the issues of migration, social cohesion, the role of minorities and the social dimension of sustainable development • Gender equality and work-life balance
Interdisciplinary projects, covering more than one priority area are eligible. Maximum grant amount is EUR 1 000 000 and may cover up to 100% of eligible costs. Up to 40% of the grant amount may be allocated to the Norwegian partner(s).
Rules and procedures for application, evaluation and reporting are simplified and based on EU FP7 practice.
Detailed description of the thematic areas, application procedures, and evaluation procedures are provided in the following documents on the NCBR website:

Project applications should be submitted electronically to NCBR by the Polish project leader on behalf of the Polish-Norwegian consortium.
Application deadline: 30.11.2012 00:00 CET

Sub-seafloor CO2 Storage – 11. juni 2012

Påmelingsfrist 4. juni. Les invitasjonen fra lenken her: CO2_storage_workshop_June11th_2012

LNEG

Portuguese Geological Survey

, 2 May, 2012. Category: Forskning.

14 Klasseledere

14_klasseleder

Next page →
← Previous page