Prosjektutviklingsseminarer 25.-26. juni i Sofia innen hav/vann og biodiversitet/økosystemtjenester i Bulgaria

Under EØS-midlene har Miljødirektoratet samarbeid med Bulgaria på to programområder; innen hav og vannforvaltning og innen biodiversitet og økosystemtjenester. Innen begge programmene er det avsatt midler til prosjekter gjennom åpne utlysinger. En viktig målsetting er at flest mulig av disse prosjektene skal baseres på samarbeid mellom bulgarske og norske prosjektpartnere, og et slikt samarbeid vil gi ekstra poeng i konkurransen om midlene.

Det planlegges i denne forbindelse en åpningskonferanse for programmene 25. juni der det vil bli gitt viktig informasjon om selve programmene og de åpne utlysingene, etterfulgt av partnersøk-seminarer (såkalt matchmaking) 26. juni med mulighet for interesserte norske prosjektpartnere til å møte tilsvarende bulgarske partnere for utvikling av felles prosjektsøknader. Begge arrangementene vil sannsynligvis foregå i Sofia. Det vil bli gitt økonomisk støtte (reise og opphold) til deltakere fra Norge etter nærmere spesifikasjoner.
I begge programmene er Ministry of Environment and Water Miljødirektoratets samarbeidspartner.
For hav- og vannprogrammet vil utlysingene skje innenfor følgende underområder:
• More integrated management of marine and inland water resources
· Improved monitoring of marine waters
· Increased capacity for assessing and predicting environmental status in marine and inland waters
For biodiversitetsprogrammet er følgende underområder aktuelle:
• Increased awareness of and education in biodiversity and ecosystem services, including awareness of and education in biodiversity and climate change, and economic valuation of ecosystems
• Increased protection of native ecosystems against invasive alien species
• Improved integration of biodiversity considerations in sectoral policies and legislation
Utlysingene ventes å skje i løpet av juni med søknadsfrist i løpet av september. Prosjektene må være gjennomført innen april 2016.
Det arbeides for tiden med å utvikle nærmere kriterier for utlysingene og den påfølgende utvelgelsen av prosjekter. Miljødirektoratet vil legge denne informasjonen ut på våre hjemmesider med henvisning til hvor ytterligere informasjon kan innhentes.
I denne omgang vil vi oppfordre interesserte norske virksomheter til å reservere dagene 25.-26. juni til samlingene i Bulgaria. Vi vil så fort som mulig komme med mer informasjon om åpningskonferansen/partnersøk-seminarene, rammene for kompensasjon av reise-/ oppholdsutgifter og påmeldingsmuligheter.

 

Annen relevant informasjon:
Hjemmeside EØS-midlene http://eeagrants.org
Hjemmeside Miljødirektoratet http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Europa/EOSmidlene
Mer informasjon kan gis av følgende personer i Miljødirektoratet:
Trygve Hallingstad, tel. 416 30 323 (hav- og vannprogrammet)
Elisabeth Jernqvist, tel. 934 66 702 (biodiversitetsprogrammet)