Yggdrasil – mobilitetsprogram for utenlandske PhD – kandidater og yngre forskere 2013-2014.

Norges forskningsråd etablerte i 2009 et mobilitetsprogram (Yggdrasil) som gjør det mulig å invitere utenlandske PhD-kandidter og yngre forskere til et midlertidig opphold ved en norsk institutsjon. Programmet skal stimulere til å utvikle nye eller forsterke eksisterende nettverk og samtidig bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for forskere tidlig i karrieren.

Yggdrasilprogrammet synes å ha vært godt mottatt ved norske institusjoner og programmet har hatt god søkning. Inkludert det akademiske året 2012-2013, vil institusjonene ha tatt imot 430 yggdrasilstipendiater for opphold fra 1 til 12 måneder.

Tidligere søknadsfrist – 28. november 2012

Les mer her. Informasjonsark her.