NGF-møte 27.9.2012

Lunsj-/møterommet kl 18.00. mer info her.