Utlysning av forskerutvekslingsavtalen mellom Universitetet i Bergen, University of Washington og Memorial University 2013-2014

Vedlagt følger utlysningsteksten for utveksling mellom Universitetet i Bergen, University of Washington og Memorial University for det akademiske året 2013/2014. Mer info og Søknadsskjema. Søknader sendes Terje Erstad innen 20.10.2012