Velkomstbrosjyre

Velkommen til Geo

Welcome to Geo

Hva-Hvem-Hvordan

What-Who-How

Strategi 2006 – 2010

Fstrat6.0-FINAL-VERSION-9nov05

Strategi 2011-2015

GEO_strategi_2011_red

Instruksjon om å registrere i Cristin

5_CRISTIN instructions

Prosjektutviklingsseminarer 25.-26. juni i Sofia innen hav/vann og biodiversitet/økosystemtjenester i Bulgaria

Under EØS-midlene har Miljødirektoratet samarbeid med Bulgaria på to programområder; innen hav og vannforvaltning og innen biodiversitet og økosystemtjenester. Innen begge programmene er det avsatt midler til prosjekter gjennom åpne utlysinger. En viktig målsetting er at flest mulig av disse prosjektene skal baseres på samarbeid mellom bulgarske og norske prosjektpartnere, og et slikt samarbeid vil gi ekstra poeng i konkurransen om midlene.

Det planlegges i denne forbindelse en åpningskonferanse for programmene 25. juni der det vil bli gitt viktig informasjon om selve programmene og de åpne utlysingene, etterfulgt av partnersøk-seminarer (såkalt matchmaking) 26. juni med mulighet for interesserte norske prosjektpartnere til å møte tilsvarende bulgarske partnere for utvikling av felles prosjektsøknader. Begge arrangementene vil sannsynligvis foregå i Sofia. Det vil bli gitt økonomisk støtte (reise og opphold) til deltakere fra Norge etter nærmere spesifikasjoner.
I begge programmene er Ministry of Environment and Water Miljødirektoratets samarbeidspartner.
For hav- og vannprogrammet vil utlysingene skje innenfor følgende underområder:
• More integrated management of marine and inland water resources
· Improved monitoring of marine waters
· Increased capacity for assessing and predicting environmental status in marine and inland waters
For biodiversitetsprogrammet er følgende underområder aktuelle:
• Increased awareness of and education in biodiversity and ecosystem services, including awareness of and education in biodiversity and climate change, and economic valuation of ecosystems
• Increased protection of native ecosystems against invasive alien species
• Improved integration of biodiversity considerations in sectoral policies and legislation
Utlysingene ventes å skje i løpet av juni med søknadsfrist i løpet av september. Prosjektene må være gjennomført innen april 2016.
Det arbeides for tiden med å utvikle nærmere kriterier for utlysingene og den påfølgende utvelgelsen av prosjekter. Miljødirektoratet vil legge denne informasjonen ut på våre hjemmesider med henvisning til hvor ytterligere informasjon kan innhentes.
I denne omgang vil vi oppfordre interesserte norske virksomheter til å reservere dagene 25.-26. juni til samlingene i Bulgaria. Vi vil så fort som mulig komme med mer informasjon om åpningskonferansen/partnersøk-seminarene, rammene for kompensasjon av reise-/ oppholdsutgifter og påmeldingsmuligheter.

 

Annen relevant informasjon:
Hjemmeside EØS-midlene http://eeagrants.org
Hjemmeside Miljødirektoratet http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Europa/EOSmidlene
Mer informasjon kan gis av følgende personer i Miljødirektoratet:
Trygve Hallingstad, tel. 416 30 323 (hav- og vannprogrammet)
Elisabeth Jernqvist, tel. 934 66 702 (biodiversitetsprogrammet)

 

Funderfiner June 2014

funderfinder_june_2014

Installing a seismic station in the childhood hom of a Nobelprize winner

“Hvor går dere hen? Det vet jeg ikke. I øst eller vest. Vi er vandrere” (Under høststjernen, 1906, Knut Hamsun)

Installing a seismic station in the childhood home of a Nobelprize winner

Northern Norway is currently covered by a large number of temporary seismic stations that belong to various institutions and projects under the ScanArray umbrella (Figure 1). The overall aim of the project is to better understand the Earth structure and the earthquake activity. Our department takes part in the NEONOR2 project that focsuses on the neotectonics in Nordland. As part of this, we (Andrea D., Felix H., Kathrin S., Ole M., Stephane R. and Lars O.) installed 15 temporary seismic stations around the Lofoten and Vesterålen and on the mainland north of Bodø. For more information about the project see link, or contact Lars Ottemöller. The station installation was done in four parts. During one of the weeks in October, we installed the five stations north of Bodø. The week started with snow and minus temperatures with a record of -21°C on the way through Nordland. But the season changed fast during this week from winter back to autumn, and we could enjoy the beautiful landscape, majestic flying eagles, and deer. Preferably, seismic stations are installed in quiet places away from anything, but during temporary deployments, one has to compromomise and the basement of a building becomes a good choice. One of our contacts in Nordland showed us a former farm house at the border of a small, neat village as location for one of the stations. We were quite impressed when we got to know that the building was the childhood home of a Norwegian literature Nobelprize winner – Knut Hamsun. After installing the station, we used the opportunity for cultural enlightment and visited the Hamsunsenteret (see link), a modern museum dealing with the life of Knut Hamsun providing a balanced view between his writing and dubious political past, with lovely arranged exhibition pieces, and interviews with other writers and historians. During the week we drove over 700 km to ensure a good distribution of the seismic stations. The data recorded by the stations installed will be analysed in the next years to receive insight into the local-scale stress field.
Text: Lars Ottemöller & Kathrin Spieker
Photos: Kathrin Spieker
Link1: www.geo.uib.no/seismo/eworkshop/index.php?n=Main.NEONOR-2
Link2: www.hamsunsenteret.noimpressions

Geo publikasjoner 2013

Publikasjoner for 2013 pr 17.12.2013 finner du her.

Utlysning av VISTA-midler 2014

Minner om VISTA-utlysninger i 2014 med frist 1. februar og 15. august 2014. Se mer info her.

Velferdsutvalget ønsker å tilby rabatterte kinobilletter til UiB ansatte.

Hver ansatt kan en gang i måneden kjøpe 2 billetter a kr. 50,-

  • I tillegg kan man kjøpe et ubegrenset antall billetter a kr. 75,-

Billettene betales online med Visa/Master Card og sendes ut hver torsdag i uken med internposten. For bestilling: https://reg.app.uib.no/kinobilletter

********************************************************

The Welfare Committee wishes to give discounted Cinema tickets.

  • Each employee can buy 2 tickets for 50 NOK each per month.
  • You can also buy as many as you like for 75 NOK.

It is online-pay with Visa/Master Card, and the tickets will be sent out each Thursday with the internal post. Mvh Velferdsutvalget